Матеріали семінару-практикуму  “Організація пошуково-дослідницької діяльності з учнівською молоддю”

Методика організації пошукової роботи

Опис пошуково-дослідницької роботи

Підготовка доповіді на учнівську конференцію

При створенні доповідідля